معرفی گروه

گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان در سال 1389 و  با پذیرش 53 دانشجوی کارشناسی در رشته ریاضیات و کاربردها فعالیت خود را ِآغاز نمود. با توجه به توانایی های بالقوه ای که در گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان وجود داشت این گروه توفیق تربیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی را از سال 1390 یافت و  به عنوان اولین گروه در دانشگاه، توانست در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته ریاضی کاربردی با پذیرش 9 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، فعالیت خود را گسترش بخشد. تعداد اعضای هیأت‌ علمی‌ این‌ گروه 7  نفر است‌. تعداد دانشجویان ‌در حال‌ حاضر (نیمسال دوم‌ 96-1395) شامل‌ : کارشناسی‌ 78  نفر و کارشناسی‌ ارشد 40  نفر است.

مدیر گروه

اخبار